NORDSJÆLLANDS KOMFORT- OG ENERGICENTER APS - TLF +45 48 21 24 07

Varmepumpe skal være tilsluttet en jordleder

En forkert eller mangelfuld jording af varmepumpen er ulovligt, og i værste tilfælde livsfarligt.